ជីវភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៏ មានប្រជាជនប្រមាណ១៦លាននាក់។ ចំនួនប្រជាជនកើន១.៥%ជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ក្រុងភ្នំពេញជារាជធានីធំជាងគេ ដែលមានប្រជាជនរស់នៅជាង២លាននាក់។ មិនតែប៉ុនោះកម្ពុជាមានឈ្មោះថា …

ការអប់រំនៅកម្ពុជា

ការអបរំនៅកម្ពុជានៅ ទទួលបាននូវភាពេជោគជ័យ ទៅលើការអប់រំកុមារ។ ការចុះឈ្មោះចូលនៅងឲថ្នាក់មតេ្ដយ្យកើតច្រើនទ្វេដង ចាប់តាំងឆ្នាំ២០០៧។ សិស្សចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់បឋមសិក្សានៅឆ្នាំ១៩៩៧មានចំនួន៨២% តែកើតដល់៩៧%នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧។ …

ភាពចម្រុះនិងវប្បធម៌

វប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាក់រឹសយ៉ាងជ្រៅដោយភាពអស្ចារ្យនិងការខិតខំពីអតីតកាល។ អាណាចក្រខ្មែររងឥទ្ធិពលពីវប្បធម៌ឥណ្ឌា ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏បានកសាង ស្ថាបត្យកម្មដ៏ល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោកគឺប្រាសាទអង្គវត្ត ដែលជាចំនុចលេចធ្លោ នៃការច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្មែរ។ក្រោយបញ្ចប់ សង្រ្គាមជាច្រើនឆ្នាំ …

ជំនួយរបស់ CONTESSA

ការអប់រំគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវិទ្យា គឺជាគន្លឹះមួយដែលធ្វើឲប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជារឹងមាំ។ CONTESSAបានផ្ដល់ឪកាសឲ៦ប្រទេស(សាកលវិទ្យាល័យចំនួន៦)ទូទាំងពិភពលោក មានដូចជា ប្រទេសអូទ្រីស ប្រទេស អាលឺម្ល៉ង …